Przeszły, przyszły, teraźniejszy - Czasy w języku polskim

Czasy w języku polskim. Zadaniem ucznia jest przypisanie podanych w rozsypance wyrazowej czasowników do odpowiadającej im kategorii czasu.