Wykreślanka z "h" - Ćwiczenia ortograficzne z h

Ćwiczenia ortograficzne z h. Zadaniem ucznia jest znalezienie w rozsypance wyrazowej wyrazów z "h".