Uśmiech proszę, pomidorze! - Quiz o jedzeniu

Quiz o jedzeniu. Uczeń ćwiczy nazywanie warzyw w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest zrobienie multimedialnych zdjęć, składających się z obrazu i nagrania oraz przyporządkowanie ich do odpowiednio podpisanych miejsc w albumie. Słownictwo w quizie: potato, tomato, carrot, onion, cucumber, peas, lettuce, garlic, broccoli, cauliflower, bean, corn