Kocie przyimki - Ćwiczenia z przyimkami

Ćwiczenia z przyimkami. Zadaniem ucznia jest uzupełniania zdań przyimkami. Uczeń ćwiczy stosowanie przyimków w zdaniach.