Wpisz przyimki! - Nauka przyimków

Nauka przyimków. Zadaniem ucznia jest uzupełnianie zdań odpowiednimi przyimkami na podstawie przedstawionych ilustracji.