Było, jest, będzie - czasownik kategoria czasu

Czasownik kategoria czasu. Zdaniem ucznia jest przesunięcie czasownika wyróżnionego w zdaniu do odpowiedniego zbioru określającego kategorię czasu.