Plan domu - Angielskie słówka. Dom

Angielskie słówka. Dom. Ćwiczenie pisowni nazw pomieszczeń. Zadaniem ucznia jest kliknięcie grafiki, posłuchanie nagrania i wpisanie odpowiedniej nazwy w puste okienko. Słownictwo w quizie: living room, bedroom, bathroom, toilet, garden, kitchen, dining room, hall, attic, basement, garage, balcony.