Jak to się pisze? - Pisownia nazw kolorów

Pisownia nazw kolorów. Utrwalenie nazw przyborów szkolnych. Uczeń ćwiczy pisownie 10 losowo wybranych wyrazów spośród: pen, pencil, rubber, pencil case, school bag, ruler, scissors, pencil sharpener, highlighter, book, notebook, chair, desk, blackboard, teacher, student, bin, chalk, whiteboard, sponge. Ma na to ograniczony czas! ANG.02.2_05b_wpisz