Warzywny mistrz klawiatury - Warzywa po angielsku

Warzywa po angielsku. Uczeń ćwiczy pisownię nazw warzyw w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest jak najszybsze wpisanie nazw 10 warzyw W grze użyto: potato, tomato, carrot, onion, cucumber, peas, lettuce, garlic, broccoli, cauliflower, bean, corn.