Miejska klawiatura - Pisownia nazw budynków w mieście

Pisownia nazw budynków w mieście. Uczeń ćwiczy pisownię nazw budynków w mieście w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest jak najszybsze wpisanie dziesięciu wyrazów. W grze użyto: bank, hotel, restaurant, cinema, school, police station, supermarket, park, hospital.