Wiem, jak napisać! - Pisownia angielska nazw sportów

Pisownia angielska nazw sportów. Uczeń ćwiczy pisownię nazw zajęć wykonywanych w czasie wolnym w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest jak najszybsze wpisanie dziesięciu wyrażeń. W grze użyto:run, swim, play football, ride a bike, skateboard, roller skate, jump, play computer games, dance, play computer games, dance, watch TV, watch DVDs, listen to music, surf the net, read books, hang out with friends, go to the cinema.