Znam pisownię słówek! - Pisownia nazw członków rodziny

Pisownia nazw członków rodziny. Uczeń ćwiczy pisownię nazw członków rodziny w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest jak najszybsze wpisanie dziesięciu wyrazów. W grze użyto:mother, father, brother, sister, grandmother, grandfather, uncle, aunt, cousin, nephew, niece.