Ćwiczę pisownię! - Ćwiczenie pisowni angielskich słówek

Ćwiczenie pisowni angielskich słówek. Uczeń ćwiczy pisownię nazw pomieszczeń w szkole w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest jak najszybsze wpisanie dziesięciu wyrazów. Słówka w grze: classroom, library, hall, gym, swimming pool, computer lab, playground, sports field, canteen, cloakroom, staff room, language lab.