Zwierzęta na łące - Zwierzęta żyjące na łące

Zwierzęta żyjące na łące. Rozpoznawanie zwierząt. Zadaniem ucznia jest ułożenie z klocków nazw zwierząt żyjących na łące.