Wyprawa do lasu - Elementy przyrody

Elementy przyrody. Obserwujemy przyrodę. Zadniem ucznia jest odnalezienie wśród ukrytych liter wyrazów , które są nazwami przedmiotów potrzebnych do obserwacji przyrody.