Polskie miasta i rzeki - Mapa polski dla dzieci

Mapa polski dla dzieci. Podział administracyjny Polski. Zadaniem ucznia jest zapoznanie się z nazwami głównych miast i rzek w Polsce a następnie ułożenie ich odpowiednio na mapie.