Poznaj Układ Słoneczny - Układ Słoneczny dla dzieci

Układ Słoneczny dla dzieci. Zadaniem ucznia jest zapoznanie się z nazwami planet Układu Słonecznego.