Warstwy lasu - Warstwy lasu dla dzieci

Warstwy lasu dla dzieci. Zadaniem ucznia jest zapoznanie się z warstwami lasu oraz dopasowanie podpisów do prezentowanych obrazków.