Roślinna zagadka - Gatunki roślin

Gatunki roślin. Rozpoznawanie roślin. Zadaniem ucznia jest układanie z literowych klocków nazw roślin,które przedstawione zostaną na obrazkach. Nagrodą dla dziecka jest odkrycie nazwy ciekawej rośliny i poznanie na jej temat więcej informacji.