Jakie znasz ryby? - Nauka o rybach

Nauka o rybach. Zadaniem ucznia jest zapoznanie się z podstawową budową ciała ryby, jak również klasyfikacją ryb ze względu na środowisko występowania (ryby rzeczne, morskie, itd.)