Zwierzęta Arktyki - Fauna Arktyki

Fauna Arktyki. Rozpoznawanie zwierząt. Zadaniem ucznia jest dopasowanie grafiki do odpowiadającego mu nagrania audio, będącego opisem zwierzęcia, które zostało przedstawione na grafice.