Wodna wykreślanka - Polskie rzeki i jeziora

Polskie rzeki i jeziora. Przyroda nieożywiona. Krajobrazy Polski. Zadaniem ucznia jest przeniesienie podanych nazw dotyczących hydrosfery w odpowiednie miejsca na mapie.