Zdrowe zawody - Nauka o zdrowiu

Nauka o zdrowiu. Zawody związane ze zdrowiem. Uczeń zapoznaje się z zawodami związanymi ze zdrowiem.