Włókniste i oleiste - Rozpoznawanie roślin quiz

Rozpoznawanie roślin quiz. Uczeń zapoznaje się z informacjami dotyczącymi danych roślin i ich zastosowania.