Zwierzęta Europy - Zwierzęta europejskie

Zwierzęta europejskie. Uczeń poznaje przykłady zwierząt żyjących na kontynencie europejskim.