Czy znasz zwierzęta żyjące w Europie? - Zwierzęta Europy

Zwierzęta Europy. Uczeń sprawdza swoje wiadomości o zwierzętach żyjących w Europie odpowiadając na pytania typu tak/nie.