Kierunki świata - Kierunki świata dla dzieci

Kierunki świata dla dzieci. W tym quizie uczeń ćwiczy umiejętności związane z rozróżnianiem kierunków świata.