Sąsiedzi Polski - Kraje sąsiadujące z Polską

Kraje sąsiadujące z Polską. Uczeń zapoznaje się z położeniem Polski w Europie, poznaje nazwy krajów sąsiadujących z Polską.