Krzyżówka ze stolicami - Stolice Europy dla dzieci

Stolice Europy dla dzieci. Zadaniem ucznia jest wpisanie do diagramu krzyżówki nazw miast będących stolicami podanych państw. Wpisane poprawnie hasła utworzą rozwiązanie - nazwę szczytu górskiego w Europie.