Europejskie puzzle - Nauka stolic Europy

Nauka stolic Europy. Quiz polega na dobraniu w pary nazw państw Europy z nazwami miast będących ich stolicami.