Dziesiątki, czy jedności? - Dziesiątki i jedności zadania

Dziesiątki i jedności zadania. Zadaniem ucznia jest wstawienie w puste pole brakującej cyfry jednostek lub jedności.