Fantastyczny film - Sylabowanie dla dzieci

Sylabowanie dla dzieci. Zadaniem ucznia jest układanie wyrazów podzielonych na sylaby. Podczas utrwalania tej umiejętności uczeń poznaje przymiotniki opisujące filmy.