Zagadkowa wykreślanka - Rz po spółgłoskach

Rz po spółgłoskach. Zadaniem ucznia jest zakreślenie kursorem na literowej planszy wszystkich wyrazów z tą trudnością ortograficzną . Wyrazy do odnalezienia znajdują się po prawej stronie ekranu.