Czy słyszysz wiatr? - Jak rozpoznawać pogodę

Jak rozpoznawać pogodę. Rozpoznawanie zjawisk. Zadaniem ucznia jest odgadnięcie, o jakim zjawisku atmosferycznym jest mowa w zaprezentowanych zdaniach.