Poznaj drzewa - Rozpoznawanie drzew

Rozpoznawanie drzew. Świat roślin. Uczeń zapoznaje się z przedstawicielami drzew liściastych i iglastych.