Roślinna pajęczyna - Gry przyrodnicze o roślinach

Gry przyrodnicze o roślinach. Rośliny zbożowe, oleiste, włókniste i okopowe. Zadaniem ucznia jest dopasowanie gatunków roślin do podanej kategorii.