W gospodarstwie - Zwierzęta na wsi

Zwierzęta na wsi. Rozpoznawanie zwierząt. Zadaniem ucznia jest znalezienie na obrazku wszystkich zwierząt mieszkających w gospodarstwie. Każdorazowo przy wyborze zwierzęcia uczeń układa z rozsypanki jego nazwę.