Zwierzęta w gospodarstwie - Gry o zwierzętach

Gry o zwierzętach. Rozpoznawanie zwierząt. Zadaniem ucznia jest znalezienie na obrazku wszystkich zwierząt mieszkających w gospodarstwie. Każdorazowo przy wyborze zwierzęcia uczeń układa z rozsypanki jego nazwę.