Nie je, nie pije ... - Nauka zegara z tarczą

Nauka zegara z tarczą - uczeń ćwiczy umiejętność posługiwania się zegarem z tarczą, na której znajdują się 4 liczby arabskie.