Elektroniczny budzik - Zegar elektroniczny

Zegar elektroniczny - uczeń odczytuje godzinę na zegarze tarczowym i według niego ustawia zegar elektroniczny.