Posortuj paczki! - Zadania z wagą

Zadania z wagą - zadaniem ucznia jest przyporządkowanie zgodnie z poleceniem paczek do zbioru o odpowiedniej wadze, przy czym uczeń uświadamia sobie jednostkę wagi - kilogram oraz rozwija umiejętność porównywania liczb w zakresie do 20.