Latający luty - Nauka nazw miesięcy dla dzieci

Nauka nazw miesięcy dla dzieci. Uczeń utrwala wiedzę odnośnie ilości dni w miesiącach.