Zwariowane zakupy - Gry pieniądze dla dzieci

Gry pieniądze dla dzieci. Zadanie ucznia to odszukanie różnic pomiędzy dwoma obrazkami i odpowiedź na pytania dotyczące obliczeń pieniężnych.