Znajdź różnice - Odmiana rzeczownika przez liczby

Odmiana rzeczownika. Zadaniem ucznia jest porównanie dwóch obrazków, odnalezienie i wskazanie pięciu różnic między nimi. Wraz z każdą odkrytą różnicą, czeka na ucznia zadanie -do wykonania (określenie poprawnej formy wyrażenia liczby rzeczownika).