U na początku i na końcu wyrazu - U w wyrazach

U w wyrazach. Ortografia. Pisanie wyrazów z "u" na początku i końcu. Zadaniem ucznia jest znalezienie różnic na obrazkach i uzupełnienie zdań słowami zawierającymi wyrazy z "u".