Wyjątkowe "ch" - Pisownia ch po s

Pisownia ch po s. Ortografia. Zadaniem ucznia jest połączenie liniami obrazów z pasującymi do nich nazwami.