Znam części ciała - Części ciała po angielsku gra online

Części ciała po angielsku gra online. Utrwalenie znaczenia, wymowy i pisowni nazw części ciała. Zadaniem ucznia jest klikniecie poszczególnych części ciała, wysłuchanie ich nazw w języku angielskim i przyporządkowanie podpisów do odpowiednich miejsc na obrazku. Słownictwo wykorzystane w quizie:eye, ear, nose, hair, head, leg, stomach, neck, arm, finger, toe, chest, shoulder, elbow, knee, wrist, ankle, teeth.