Liczby rzymskie - memory - Liczby rzymskie przykłady

Liczby rzymskie przykłady. Uczeń odkrywa karty i łączy w pary liczbę arabską z liczbą rzymską.