Krzewy - Rozpoznawanie roślin owocowych.

Rozpoznawanie roślin owocowych. Uczeń poznaje budowę krzewu oraz przykłady krzewów ozdobnych i owocowych.