Drzewa - Rozpoznawanie drzew

Rozpoznawanie drzew. Uczeń poznaje budowę drzew oraz przykłady drzew liściastych oraz iglastych.